Bijlagen

Specificatie Algemene reserve

Specificatie van de Algemene Reserve

Stand van de Algemene Reserve per 31-12-2018

28.330.674

Wijzigingen Algemene Reserve

37.982.677

Wijzigingen Algemene Reserve, deel grond

10.801.301

Stand van de Algemene Reserve per 31-12-2019

77.114.652

Stand Algemene reserve

77.114.652

Stand Algemene Reserve, deel grond

0

77.114.652

Algemene reserve

Doorrekening AR MPB 2020-2023

Realisatie 2019

Doorrekening AR Jaarrekening 2019

Stand per 31-12-2018

39.131.975

39.131.975

39.131.975

Bijdrage rekeningresultaat 2016 aan AD

-2.000.000

-2.000.000

-2.000.000

Resultaat jaarrekening 2018 (saldo, incl. bestemmings voorstellen)

38.005.000

38.088.179

38.088.179

Precario Liander 2019

7.500.000

7.500.000

7.500.000

Aflossen annuïteit Grondbedrijf

-10.953.000

-10.801.301

-10.801.301

Huis van de stad

-1.044.000

-1.044.000

-1.044.000

Bijdrage eenmalige middelen Anklaar

4.303.600

4.303.644

4.303.644

bijdrage aan reserve Hoger Onderwijs

-2.000.000

-2.000.000

-2.000.000

bijdrage aan Bedrijfsvoeringsreserve

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

Bijdrage van de Algemene Dienst 2019

50.000

50.000

50.000

Eerste wijziging 2019

-180.000

-180.000

-180.000

Bijdrage uit energietransitie

300.000

300.000

300.000

Archeologisch Noodfonds

-44.845

-44.845

VJN: bijdrage Grondbedrijf

6.100.000

6.100.000

6.100.000

VJN: afromen reserve Zwitsal

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Leningenfonds

-100.000

-100.000

VJN: onttrekking AR

-2.189.000

-2.189.000

Verwacht rekeningresultaat 2019

-10.000.000

Stand per 31-12-2019

69.213.575

77.114.652

77.114.652

Bijdrage rekeningresultaat 2016 aan AD

-2.000.000

-2.000.000

Resultaat jaarrekening 2018 (saldo, incl. bestemmings voorstellen)

9.100.000

Precario Liander 2020

7.500.000

7.500.000

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.302.000

1.302.000

Dekking Huis van de Stad uit AR

-1.190.000

-1.190.000

Besparing Huis van de Stad

270.000

270.000

Bijdrage uit energietransitie

400.000

400.000

Stand per 01-01-2021

75.495.575

92.496.652

Besparing Huis van de Stad

270.000

270.000

Precario Liander 2021

7.500.000

7.500.000

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.114.000

1.114.000

Bijdrage uit energietransitie

200.000

200.000

Stand per 01-01-2022

84.579.575

101.580.652

Besparing Huis van de Stad

270.000

270.000

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.030.000

1.030.000

Stand per 01-01-2023

85.879.575

102.880.652

Besparing Huis van de Stad

270.000

270.000

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.030.000

1.030.000

Stand per 01-01-2023

87.179.575

104.180.652

Algemene reserve grondbedrijf

Doorrekening AR MPB2020-2023

realisatie 2019

Doorrekening AR Jaarrekening 2019

Stand per 01-01-2019

-10.801.301

-10.801.301

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf

10.801.301

10.801.301

Stand per 31-12-2019

0

0

ga terug