Programmaverantwoording

Jeugd en onderwijs

Programma 5

Jeugd en onderwijs

Taakvelden:

4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
7.1 Volksgezondheid
0.10 Mutaties reserves

Lasten & baten

Lasten

€ 96.919

14,8 %

Baten

€ 12.341

1,9 %

ga terug