Bijlagen

Specificatie over te boeken kredieten

Datum start investering

Omschrijving investering

Toegekend krediet

Uitgaven op het krediet t-m 2019

Restantkrediet per 31-12-2019

Over te boeken restatntkrediet naar 2020

Toelichting

Veiligheid en recht

1-1-2015

Mobiel handh THOR

100.000

0

100.000

0

Krediet kan worden afgesloten

TOTAAL VEILIGHIED EN RECHT

100.000

0

100.000

0

Organisatie

1-1-2017

Geluidsinst. TOA vv

38.000

0

38.000

38.000

De geluidsinstallatie TOA (ontruiming met gesproken woord) zat in het HvdS. Echter doordat delen van het stadhuis 'buiten scope' vielen, zijn er ook delen van het stadhuis niet voorzien van een ontruimingsinstallatie. Dit moet, i.v.m. de veiligheid van de medewerkers, zo snel mogelijk alsnog worden gerealiseerd. Krediet daarom doorschuiven.

1-1-2017

conf verg instal

24.000

0

24.000

0

Kan vervallen. Vergaderinstallatie is door de Griffie vernieuwd.

1-1-2018

Trapbekleding rubber

35.025

0

35.025

35.025

Is voor de noodtrappenhuizen. Deze vallen buiten het project HvdS, na de verbouwing zal dit moeten worden vervangen. Krediet aanhouden.

1-1-2019

CMO De Stolp int.vb

635.000

467.534

167.466

167.466

Als gevolg van vertraging nieuwe locaties zijn in 2019 alleen kosten van tijdelijke huisvesting aan de orde. De verwachting is dat deze kosten in 2020 gaan komen.

1-1-2019

CMO Dok Zuid int.vb

400.000

215.173

184.827

184.827

Als gevolg van vertraging nieuwe locaties zijn in 2019 alleen kosten van tijdelijke huisvesting aan de orde. De verwachting is dat deze kosten in 2020 gaan komen.

1-1-2019

CMO Zilverschoon vb

1.112.000

8.947

1.103.053

1.103.053

Als gevolg van vertraging nieuwe locaties zijn in 2019 alleen kosten van tijdelijke huisvesting aan de orde. De verwachting is dat deze kosten in 2020 gaan komen.

1-1-2019

CMO Int.VerbDe Stolp

635.000

0

635.000

635.000

Als gevolg van vertraging nieuwe locaties zijn in 2019 alleen kosten van tijdelijke huisvesting aan de orde. De verwachting is dat deze kosten in 2020 gaan komen.

1-1-2019

CMO Int.verb.Zschoon

548.000

0

548.000

548.000

Als gevolg van vertraging nieuwe locaties zijn in 2019 alleen kosten van tijdelijke huisvesting aan de orde. De verwachting is dat deze kosten in 2020 gaan komen.

1-1-2017

Webcastsysteem

27.000

874

26.126

0

Kan vervallen. Webcast is door de Griffie vervangen.

1-1-2019

Toiletvoorz. markt

60.000

60.000

60.000

Dit budget kwam niet overeen met de ambities. Derhalve zullen de ambities worden bijgesteld (of het budget moeten worden verruimd). Budget aanhouden en overhevelen.

1-1-2018

Vervanging GBS 2018

277.000

277.000

75.000

Merendeel GBS is vervangen door HvdS. Echter delen hiervan vielen ook weer buiten scope. Voor deze nemen wij € 75.000 mee.

TOTAAL ORGANISATIE

3.791.025

692.528

3.098.497

2.846.371

Informatievoorziening

1-1-2017

Verv Gen. appl. 2017

195.000

136

194.864

194.864

Is benodigd voor de vervanging van het generieke applicatielandschap

1-1-2016

Verv Gen appl 2016

375.000

365.449

9.551

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2017

TIS 2017

375.000

367.550

7.450

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2017

Verv. Tools 2017

90.000

59.376

30.624

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2018

Routine inv RI (GPS)

25.000

25.099

-99

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2018

TIS 2018

1.515.000

1.485.384

29.616

29.616

Hiervan moet nog een oracal server worden aangeschaft.

1-1-2018

Innovatie TIS 2018

200.000

124.627

75.373

75.373

Dit krediret is meegelopen in het Huis van de Stad. Het resetant is voor de afronding van div. werkzaamheden.

1-1-2018

Autom.App Co 2018

700.000

0

700.000

700.000

Krediet kan worden afgesloten en is opgevoerd als een nieuw krediet in de MPB 2020.

1-1-2017

I-Nup 2017

175.000

145.949

29.051

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2017

BRP 2017

74.000

121.006

-47.006

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2018

I-NIUP

345.000

0

345.000

345.000

Dit krediet wordt ingezet voor het verderop orde brengen informatiegestuurd werken

1-1-2018

BRP 2018

500.000

1.325

498.675

498.675

Aanschaf van een nieuw burgerzakensysteem is o.a. wegens landelijke ontwekkelingen vertraagd.

1-1-2019

Generieke appl. 2019

240.000

0

240.000

240.000

Het project is in 2019 opgetart, maar niet afgerond.

1-1-2019

Telefooncentrale2019

300.000

0

300.000

300.000

Het project is in 2019 opgetart, maar niet afgerond.

1-1-2019

Bavak 2018(rel.HvdS)

46.500

19.565

26.935

26.935

Het project wordt in 2020 afgerond.

1-1-2019

Vervanging WBT 2019

225.000

0

225.000

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2019

TIS 2019(incl.€500k)

1.235.000

46.698

1.188.302

1.188.302

Het project is in 2019 opgetart, maar niet afgerond.

1-1-2019

Innovatie TIS 2019

100.000

8.743

91.257

91.257

Het project is in 2019 opgetart, maar niet afgerond.

1-1-2019

AV-middelenHvdS 2019

300.000

230.836

69.164

69.164

Het project wordt in 2020 afgerond.

1-1-2019

Werkplekapp. HvdS

450.000

343.324

106.677

106.677

Het project is in 2019 opgetart, maar niet afgerond.

1-1-2019

Software postkamer

50.000

0

50.000

50.000

Het project is in 2019 opgetart, maar niet afgerond.

TOTAAL INFORMATIEVOORZIENING

7.515.500

3.345.067

4.170.433

3.915.862

Jeugd, zorg en Welzijn

1-1-2009

Kopersld 5 Gong BSO

761.993

757.993

4.000

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2016

Valkeniersdonk 202

3.201.342

3.359.834

-158.492

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2018

Valk.donk.202 bruimt

254.100

0

254.100

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2016

Texandriln 30 renov.

1.518.451

1.523.707

-5.256

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2017

Planontw.scholen

100.000

0

100.000

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2017

Spoedaanvr. OHV 2017

500.000

0

500.000

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2018

Verb.strks. Middenwg

350.000

381.737

-31.737

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-5-2017

Sportp Orderbos 19

950.000

932.126

17.874

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2019

Spoedaanvr. OHV 2019

500.000

0

500.000

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2019

Nieuwbouw Eloy

3.564.724

4.816

3.559.908

3.559.908

Betreft de uitvoering van de kadernota 2016 - 2019, die doorloopt in 2020 en 2021.

1-1-2019

Zonnepanelen Scholen

1.574.000

89.884

1.484.116

1.484.116

De uitvoering loopt door in 2020.

1-1-2019

Nieuwbouw Touwladder

3.675.090

376.121

3.298.969

3.298.969

Betreft de uitvoering van de kadernota 2016 - 2019, die doorloopt in 2020 en 2021.

1-1-2019

Nieuwbouw De Schakel

2.073.775

5.236

2.068.539

2.068.539

Betreft de uitvoering van de kadernota 2016 - 2019, die doorloopt in 2020 en 2021.

1-1-2019

Nieuwbouw De Bongerd

2.203.930

211.380

1.992.550

1.992.550

Betreft de uitvoering van de kadernota 2016 - 2019, die doorloopt in 2020 en 2021.

1-1-2019

Nieuwbouw De Marke

2.703.453

259.275

2.444.178

2.444.178

Betreft de uitvoering van de kadernota 2016 - 2019, die doorloopt in 2020 en 2021.

1-1-2019

Nieuwbouw De Ploeg

3.106.920

311.000

2.795.920

2.795.920

Betreft de uitvoering van de kadernota 2016 - 2019, die doorloopt in 2020 en 2021.

1-1-2019

Valk.donk.202 bruimt

254.100

0

254.100

254.100

Project loopt door in 2020.

1-1-2019

N.bouw Zwembad Noord

100.000

100.102

-102

-102

In 2020 is het krediet in de MPB opgehoogd met € 500.000.

TOTAAL JEUGD, ZORG EN WELZIJN

27.391.878

8.313.209

19.078.669

17.898.180

Vastgoed en grond

1-1-2016/1-1-2017

Huis van de stad

27.050.000

27.232.663

-182.663

-182.663

Meerjarig project, loopt door t/m 2020.

1-1-2015

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen en schoolgebouwen

9.370.000

2.895.666

6.474.334

6.474.334

Betreft totaal krediet; uitvoering vindt plaats t/m 2021.

1-1-2017

Zwitsal& Zwitsalpark

3.776.820

2.438.106

1.338.714

1.338.714

Gefaseerde uitvoering (2018-2021)

1-1-2018

Zwitsal meubilair

50.000

21.372

28.628

28.628

Gefaseerde uitvoering (2018-2021)

1-1-2018

fase 3 Marktstr/Beek

865.000

1.129.689

-264.689

-264.689

Afronding uitvoering en administratieve afronding vindt in 2020-2021 plaats.

1-1-2018

fase 3 Marktplein

2.300.000

800.161

1.499.839

1.499.839

De uitvoering is afhankelijk van besluitvorming rondom Plein vd Stad.

1-1-2018

fase 3 Fietsenstalli

1.300.000

30.537

1.269.463

1.269.463

De uitvoering is afhankelijk van besluitvorming rondom Plein vd Stad.

1-1-2018

Fase 3 Hoofdstraat Z

350.000

26.031

323.969

323.969

De uitvoering vindt plaats in 2020-2023.

1-1-2018

fase 3 Hofstr/Kan.st

680.000

23.144

656.856

656.856

De uitvoering vindt plaats in 2020-2023.

1-1-2018

fase 3 Hof/Kan.str F

1.000.000

1.215

998.785

998.785

De uitvoering vindt plaats in 2020-2023.

1-1-2018

fase 3 Caterplein

200.000

40.393

159.607

159.607

De uitvoering vindt plaats in 2020-2023.

1-1-2018

fase 3 Struct.icoon

500.000

0

500.000

500.000

De uitvoering is afhankelijk van besluitvorming rondom Plein vd Stad.

1-4-2018

Verb.Werkgeb.Zuid

225.000

190.136

34.864

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-7-2018

Rolstoeltoeg CODA

101.718

24.899

76.819

76.819

Uitvoering verbouwing loopt door in 2020

1-1-2018

Zilverschn aank/verb

397.388

398.319

-931

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2018

Robur'58 vern.kleedk

265.000

257.518

7.482

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2018

V.Schaffel.10 aan/vb

140.000

181.916

-41.916

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2018

Woldhuis 11, renovat

520.000

515.607

4.393

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2019

Rest. Woldhuis 13

539.000

25.751

513.249

513.249

Krediet wordt in 2020 t/m 2022 uitgevoerd.

1-1-2019

Gb.inr.Hart Woldh.13

130.000

1.461

128.539

128.539

Krediet wordt in 2020 t/m 2022 uitgevoerd.

1-1-2019

Whuis13/Hart Woudhs

131.000

0

131.000

131.000

Krediet wordt in 2020 t/m 2022 uitgevoerd.

1-1-2019

Erfpacht Ecof/IJssel

1.545.541

1.545.541

0

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2018

Erfp.Ecofact.kvl 19b

2.300.230

2.300.230

0

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2019

Bstad fase 4 Paslaan

75.000

5.072

69.928

69.928

De uitvoering vindt plaats in 2020-2021.

1-1-2019

Bstad fase 4 Vosselm

200.000

18.095

181.905

181.905

De uitvoering vindt plaats in 2020-2021.

1-1-2019

Bstad fase 4 Westpnt

400.000

0

400.000

400.000

De uitvoering vindt plaats in 2020-2021.

1-1-2019

Bstad fase 4 Caterplein

100.000

0

100.000

100.000

De uitvoering vindt plaats in 2020-2023.

1-1-2019

Bstad fase 4 Wilh.Drucker/Asselsestr.

200.000

0

200.000

200.000

De uitvoering vindt plaats in 2020-2023.

1-1-2019

Bstad fase 4 Raadhuisplein

150.000

0

150.000

150.000

De uitvoering vindt plaats in 2020-2023.

1-1-2019

Bstad fase 4 lichtplan

150.000

0

150.000

150.000

De uitvoering vindt plaats in 2020-2023.

1-1-2019

Bstad fase 4 HfdstrN

1.780.000

2.331.137

-551.137

-551.137

Er vindt nog verkoop appartementen tgv dit krediet plaats (verkoop in 2020-2021).

1-1-2019

Bstad fase 4 Hfdst.g

0

741.096

-741.096

-741.096

Er vindt nog verkoop appartementen tgv dit krediet plaats (verkoop in 2020-2021).

1-1-2019

Experim. Tiny Houses

167.000

207

166.793

166.793

De uitvoering vindt plaats in 2020.

1-1-2019

Aank.Parkgar.Anklaar

8.102.870

8.190.819

-87.949

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2017

Werkgebouw Noord

6.480.000

6.344.617

135.383

135.383

Slottermijn van de aannemer wordtt in 2020 afgerekend.

TOTAAL VASTGOED EN GROND

71.541.567

57.711.398

13.830.169

13.914.225

Ruimtelijke leefomgeving

1-1-2011

Park.app PG div.gara

1.340.000

948.739

391.261

391.261

Twee van de vijf parkeergarages moeten nog uitgevoerd worden. Project loopt door in 2020.

1-1-2011

Park.app PG Kon.have

0

0

0

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2014

Grp: Beken en spreng

5.324.746

3.210.209

2.114.537

2.114.537

Projecten klimaatadaptatie lopen door. Investeringsomvang is die van de meerjaren raming cf de periode van het rioolplan.

1-1-2015

Verv. inv riool 2015

0

3.988

-3.988

-3.988

Projecten lopen door

1-1-2015

Verv. inv. riolering

0

0

0

0

Projecten lopen door

1-7-2016

Klimaat-adaptatie

9.887.676

-1.000

9.888.676

9.888.676

Projecten klimaatadaptatie lopen door conform de periode van het rioolplan. Bestedingen gaan ten laste van de voorziening.

1-1-2017

Beken en Sprengen

7.091.406

2.409.078

4.794.445

4.794.445

Dit betreft een beken en sprengen project, deze zijn meerjarig ingepland.

1-4-2017

Verb.entree Schoone

500.000

485.758

14.242

14.242

De verbouwing is klaar, maar we verwachten nog kosten in 2020.

4-4-2017

Verb.entree CODA

1.000.000

1.008.672

-8.672

-8.672

De verbouwing is klaar, maar we verwachten nog kosten in 2020.

1-1-2019

Hrstl+blb 75jr bevr.

75.000

0

75.000

75.000

Dit werk moet nog uitgevoerd worden.

1-1-2019

Renov.div.landgdrn+

500.000

50.000

450.000

450.000

In 2019 is gestart, geld is beschikbaar voor renovatie landgoederen in de periode 2019-2022

1-1-2019

Herst.waterkw.Uddelm

150.000

0

150.000

150.000

Dit werk moet nog uitgevoerd worden.

1-1-2019

Invest.impuls OR

1.250.000

28.306

1.221.694

1.221.694

Deze middelen zijn voor investeringen die over meerdere jaren verspreid plaatsvinden, in 2019 is gestart met dit investeringstraject.

1-1-2017

Fietsp.KNoord-Dev.st

405.000

476.908

-71.908

-71.908

Afrekening zal in 2020 plaatsvinden.

1-6-2017

Herinr.Leienplein

100.000

159.464

-59.464

-59.464

Project loopt door in 2020. Er moet nog een bijdrage van derden worden verrekend.

1-7-2017

Knelpunten riolering

3.284.932

1.205.443

2.079.489

2.079.489

Projecten knelpunten riolering lopen door conform de periode van het rioolplan.

1-1-2017

Vk.visie17-20- 40 jr

898.000

0

898.000

898.000

Een aantal projecten uit de verkeersvisie 2017-2020 is uitgevoerd en een aantal zijn ter hand genomen, maar lopen nog door naar 2020. Het fietspad Sluisoordlaan (€ 248.000) is aangelegd in combinatie met de oplevering van het nieuwe winkelcentrum Anklaar en wordt afgerekend in 2020. De aanpassing fiets doorstroom as Stationstraat (€ 90.000) en as Hofstraat (€ 170.000), wordt in combinatie met onderhoud aan de Hofsstraat opgepakt. Beide projecten zijn tevens afhankelijk van andere Binnenstad projecten. Schoolroutes veilig maken (€ 150.000) loopt door in 2020. De investering in laadpalen (€ 70.000) wordt meegenomen naar 2020 in afwachting van de laadpalen concessie van de Provincie. De laadvoorzieningen bij woningen (€ 120.000) zijn in de voorjaarsnota bezuinigd en gewijzigd naar laadvoorzieningen in de openbare ruimte (€ 150.000) op strategische locaties.

1-1-2017

Vk.visie17-20- 25 jr

220.000

0

220.000

220.000

1-1-2017

Vk.visie17-20- 20 jr

150.000

0

150.000

150.000

1-1-2018

Vk,visie18-21- 40 jr

600.000

0

600.000

600.000

Een aantal projecten uit de verkeersvisie 2018-2021 zijn opgestart en in ontwikkeling. Zie hiervoor de apart opgenomen regels. Deze projecten lopen door in 2020. Het vergroten van de capaciteit Kanaal Noord tussen Anklaarseweg en Laan van Zevenhuizen is nog niet opgepakt (€ 500.000). Voor veilig fietsverkeer is € 200.000 beschikbaar. Voor ondersteuning duurzame mobiliteit is € 875.000 beschikbaar. Hier is € 125.000 op bezuinigd in de voorjaarsnota. Ook het fietsvriendelijk maken verkeerregelinstallaties (VRI's) (€ 80.000) is in de voorjaarsnota bezuinigd.

1-1-2018

Vk.visie18-21- 20 jr

200.000

0

200.000

200.000

1-1-2018

Vk.visie18-21- 15 jr

905.000

0

905.000

905.000

1-1-2018

Vk.visie18-21- 5 jr

0

0

0

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2017

Realisatie PRIS

250.000

206.847

43.153

43.153

Project loopt door in 2020,

1-1-2018

Verbr Ln van Zevenhuizen

2.557.000

68.229

2.488.771

2.488.771

Project is door bestemmingsplan en stikstof problematiek vertraagd. Verwachting is dat het bestemmingsplan eind 2020 gereed is en het project in 2021 kan starten.

1-1-2018

Vrk.veiligh.Kan.Zuid

150.000

37.007

112.993

112.993

Project loopt door in 2020.

1-1-2018

Rotonde Ln van Ossev

3.000.000

6.798

2.993.202

2.993.202

Project zit in voorbereiding.

1-6-2018

Kayersbeek Zuiderprk

615.000

0

615.000

0

Krediet ondergebracht in een ander krediet.

1-1-2019

9x wildr.+2 uittreed

500.000

0

500.000

500.000

Project start in 2020.

1-1-2019

BBbroek ontsluiting

190.000

0

190.000

190.000

Project zit in voorbereiding.

1-1-2019

Parelhoender

600.000

737.491

-137.491

-137.491

Afrekening zal in 2020 plaatsvinden.

1-1-2019

Klimaatbest.Apeldrn.

8.822.500

0

8.822.500

8.822.500

Project start in 2020.

1-1-2019

Uitv.gr.kan. busbaan

125.000

40.553

84.447

84.447

Project loopt door in 2020.

1-1-2019

Fietsenstalling station

69.500

145.382

-75.882

-75.882

Subsidie moet nog verrekend worden. Afrekening zal in 2020 plaatsvinden.

1-1-2019

Aanpak onveilige loc

400.000

28.555

371.445

371.445

Locatie loenenseweg gerealiseerd. Restant krediet wordt aangewend voor aanpak overige onveilige locaties.

1-1-2019

Vk.visie 2019-2022

2.075.000

0

2.075.000

2.075.000

Een aantal projecten uit de verkeersvisie 2019-2022 zijn opgestart en in ontwikkeling. Zie hiervoor de apart opgenomen regels. Deze projecten lopen door in 2020. Voor de aanleg van een vrijliggend fietspad Elsbosweg is € 1.500.000 beschikbaar. Dit project wordt in 2020 opgestart. Tevens is € 250.000 beschikbaar voor een verkeerslicht ter hoogte van afrit toerit Oost-Veluweweg / A50 ten behoeve van een betere verkeersdoorstroming en € 200.000 voor geluidsreducerende maatregelen met betrekking tot wegverkeer.

1-1-2019

Tunnel Ln vOsseveld

11.400.000

170.240

11.229.760

11.229.760

Project zit in voorbereiding.

1-1-2019

Soer.wg Valkenbergpl

450.000

279

449.721

449.721

Project zit in voorbereiding.

1-1-2019

Ovenbhoek vk veiligh

350.000

0

350.000

350.000

Project zit in voorbereiding.

1-1-2019

Website parkeren

50.000

0

50.000

50.000

Project start in 2020 en is naar verwachting in de zomer afgerond.

1-1-2019

Maaiveldapp.parkeren

150.000

161.840

-11.840

-11.840

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2019

Verh.kwal.park.gar.

70.000

0

70.000

70.000

Project start in 2020 en is naar verwachting eind van het jaar afgerond.

1-1-2019

Verhogen kwal.stalli

40.000

0

40.000

40.000

Project start in 2020 en is naar verwachting eind van het jaar afgerond.

1-1-2018

Polderln verbr.tunnl

720.000

715.400

4.600

4.600

Project loopt door in 2020.

1-9-2018

Aanl.fietsp.Elsboswg

470.000

142.917

327.083

327.083

Project loopt door in 2020,

1-10-2018

aanlg fietsp.Whzerm.

400.000

9.070

390.930

390.930

Project zit in voorbereiding.

1-1-2018

Capaciteit Europaweg

784.000

0

784.000

784.000

Afrekening zal in 2020 plaatsvinden.

1-12-2018

Verbet.fr.Adoorn Epe

1.500.000

68.000

1.432.000

1.432.000

Project zit in voorbereiding.

TOTAAL RUIMTELIJKE LEEFOMGEVING

69.619.760

12.524.173

57.207.704

56.592.704

Beheer en onderhoud

1-1-2018

Gesloten verhardingen 2018

3.899.682

3.299.908

599.774

643.302

Vanwege de gemeentelijke tekorten is gevraagd om investeringen, daar waar mogelijk, te temporiseren. Daarnaast hebben we in 2019 te maken gekregen met problemen rondom PFAS waardoor projecten in de vertraging zijn gekomen. Hiervan hebben wij in de Turap reeds melding gemaakt. We zien de afgelopen jaren dat voorbereiding van projecten meer tijd vergt, bijvoorbeeld door intensieve afstemming met de omgeving. Ook door topdrukte in de bouwwereld worden projecten later in uitvoering gebracht. Hierdoor moet het restant budget overlopen naar 2020.

1-1-2017

Verhard. elem. 2017

4.183.855

2.497.073

1.686.782

1.686.782

In 2017 is gestart met het project 'De Parken'. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd waarbij jaarlijks een aantal straten worden omgevormd van asfalt naar klinkers. Dit project kent 'een lange adem' waardoor het krediet moet doorschuiven naar 2020.

1-1-2018

Elementverhardingen 2018

2.729.481

2.729.840

-359

-359

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2018

Bruggen 2018

387.076

387.076

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2018

VRI's 2018

389.880

257.848

132.032

50.000

Het vervangen van vri's lift mee in diverse integrale projecten. De uitvoering van deze projecten heeft vertraging opgelopen waardoor het restant budget moet worden overgeheveld naar 2020. Het ministerie van I&W heeft in het programma Beter Benutten een landelijke aanbesteding gedaan om de verkeerslichten in Nederland intelligent te maken. De zogenaamde I-VRI. DIt betreft een compleet nieuw concept wat ontwikkeltijd nodig heeft. Hierdoor is vertraging opgetreden waardoor uitvoering deels in 2020 zal plaatsvinden.

1-1-2018

Groenaanleg 2018

123.322

123.322

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-7-2018

Scania P320 vrachtwa

221.370

221.915

-545

0

Krediet kan afgesloten worden

1-7-2018

2018 auto v.38-BS-DF

44.465

38.671

5.794

0

Krediet kan afgesloten worden

1-10-2018

Verv,Boomstructuren

2.648.303

343.900

2.304.403

2.304.403

€ 2.648.303,-- heeft betrekking op de jaarschijven t/m 2023. Uit het budget 2019 zal er € 381.799,65 overlopen naar 2020. Het effect van de droge zomer in 2018 is in het voorjaar van 2019 duidelijk geworden. In 2019 kon niet het volledige budget worden besteed aangezien er wordt meegelift met diverse integrale projecten die zijn doorgeschoven naar 2020. Daarvoor zijn verschillende redenen, maar de voornaamste oorzaak van die opschorting was de PFAS-problematiek.

1-10-2018

Verv.Heestervakken

1.251.199

238.869

1.012.330

1.012.330

€ 1.254.199,-- heeft betrekking op de jaarschijven t/m 2023. Uit het budget 2019 zal er € 161.000,-- overlopen naar 2020. Problemen in de aanbesteding van de raamovereenkomst rooi- en spitwerkjaar en de PFAS problematiek zijn de oorzaak geweest dat werkzaamheden die in het najaar in de planning stonden zijn doorgeschoven naar het plantseizoen (januari t/m maart en oktober t/m december 2020.

1-10-2018

Berg&B ren.bosvijver

683.200

50.401

632.799

632.799

De voorbereiding voor de renovatie van de bosvijver is in 2018 gestart. Door de PFAS problematiek kon het project niet in 2019 uitgevoerd worden. Naar verwachting zal het project, in verband met evenementen zoals Lumido, starten vanaf eind 2020 met een mogelijke doorloop naar 2021 wanneer de huidige problemen nog niet zijn opgelost.

1-3-2018

Revit.openb.ruimte18

2.100.000

435.666

1.664.335

1.664.335

Pilot's met betrekking tot de revitalisering van de openbare ruimte in drie woonbuurten zijn in 2018 gestart. De pilot's zullen qua uitvoering nog in 2020 doorlopen. Hiervan is ook reeds in de turap melding gemaakt.

15-8-2018

Mob.bewakingscameras

90.000

57.481

32.519

32.519

Betreft de aanschaf en plaatsing van mobiele bewakingscamera's voor winkelcentrum De Eglantier. Levering heeft deels plaatsgevonden. Project wordt in het 1e kwartaal 2020 opgeleverd.

1-1-2019

Verkeersregelinstallaties 2019

398.067

1.535

396.532

396.532

Het ministerie van I&W heeft in het programma Beter Benutten een landelijke aanbesteding gedaan om de verkeerslichten in Nederland intelligent te maken, de zogenaamde I-VRI. DIt betreft een compleet nieuw concept wat ontwikkeltijd nodig heeft. Hierdoor is vertraging opgetreden waardoor uitvoering deels in 2020 zal plaatsvinden.

1-1-2019

Sierheesters 2019

125.912

125.912

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2019

Bomen 2019

72.323

72.313

10

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2019

Speelvoorzieningen 2019

129.765

9.861

119.904

119.904

Doordat de aanbesteding van speeltoestellen langer heeft geduurd dan gepland en de lange levertijden hebben ervoor gezorgd dat speeltoestellen niet meer in 2019 geleverd konden worden. Hierdoor moet het budget 2019 worden doorgeschoven naar 2020.

1-1-2019

OV masten 2019

442.278

314.727

127.551

127.551

Achterstanden in het het aandragen van ondergrondse revisie naar Liander door Spie is de reden dat voor de mastvervanging/plaatsing/verwijdering en verplaatsing nog geen facturen van Liander ontvangen. Hiervoor laten we vanuit het budget 2019 € 110.000,-- overlopen naar 2020.

1-1-2019

Bruggen 2019

395.204

74.654

320.550

320.550

Dit restant krediet is voor de aanpak van de Freulebrug. Het besluit om de belvederes te verkleinen en een aantal verstevigingen in de Freulebrug aan te brengen is in oktober 2018 genomen. Vervolgens is de vergunningaanvraag in gang gezet. De werkzaamheden hebben in 2019 niet plaatsgevonden omdat aannemers geen tijd hadden om dit project in uitvoering te nemen. Met de aannemers is de afspraak gemaakt dat het project in 2020 uitgevoerd zal gaan worden. Hiervan is reeds melding gemaakt in de turap.

1-1-2019

OV armaturen 2019

442.278

395.937

46.341

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2019

Gesloten verhardingen 2019

3.952.605

2.793.236

1.159.369

1.159.369

Vanwege de gemeentelijke tekorten is gevraagd om investeringen, daar waar mogelijk, te temporiseren. Daarnaast hebben we in 2019 te maken gekregen met problemen rondom PFAS waardoor projecten in de vertraging zijn gekomen. Hiervan hebben wij in de Turap reeds melding gemaakt. We zien de afgelopen jaren dat voorbereiding van projecten meer tijd vergt, bijvoorbeeld door intensieve afstemming met de omgeving. Ook door topdrukte in de bouwwereld worden projecten later in uitvoering gebracht. Hierdoor moet het restant budget overlopen naar 2020.

1-1-2019

Parkgar.Anklaar wifi

50.000

50.000

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2019

Bew.cam. Caterplein/Stationstunnel

275.000

105.266

169.734

169.734

Het vervangen van camera's Caterplein/fietstunnel station is eind 2019 gestart. Oplevering zal medio 2020 plaatsvinden.

1-1-2019

Vervanging diverse rijdend materieel 2019

1.088.831

621.649

467.182

467.182

Restant is nodig om de vervanging af te ronden.

TOTAAL BEHEER EN ONDERHOUD

26.124.096

15.247.059

10.877.037

10.786.933

Publiek, ondernemen en wijken

1-1-2015

Herinrichting trouwz

87.500

46.672

40.828

0

Krediet kan afgesloten worden.

1-1-2015

Inrichting SC

50.000

39.694

10.306

0

Krediet kan afgesloten worden,

1-1-2015

Verb electra markten

37.000

25.106

11.894

0

Krediet kan afgesloten worden.

1-1-2019

Electrotechn.Infra

70.000

0

70.000

70.000

Dit project is vertraagd.

1-1-2019

Gebruik Koningslijn

250.000

0

250.000

250.000

Dit project is vertraagd ivm oa juridische procedures en complexe netwerksamenwerking.

1-1-2019

Aanleg Wandelknp WZV

600.000

105.853

494.147

494.147

Dit project is vertraagd ivm oa juridische procedures en complexe netwerksamenwerking.

1-1-2019

Branding Adoorn WZV

500.000

0

500.000

500.000

Dit project is vertraagd ivm oa juridische procedures en complexe netwerksamenwerking,

1-1-2019

Wildobserv.postn WZV

500.000

0

500.000

500.000

Dit project is vertraagd ivm oa juridische procedures en complexe netwerksamenwerking,

1-1-2019

Herinr.Hart.Loenen

263.000

0

263.000

263.000

Project loopt door in 2020.

1-1-2019

Duurz.uitw.loc.waren

195.000

0

195.000

0

Krediet kan afgesloten worden.

1-1-2019

Str.vz.Warenmarkt

200.000

0

200.000

200.000

Dit project is vertraagd.

TOTAAL Publiek, ondernemen en wijken

2.752.500

217.325

2.535.175

2.277.147

Raad en raadsgriffie

1-1-2019

Audiovis.voorz.raadz

400.000

319.409

80.591

80.591

Het project wordt in 2020 afgerond.

TOTAAL RAADS EN RAADSGRIFFIE

400.000

319.409

80.591

80.591

Strategie en Regie

15-12-2018

Comfort. gezinsstad

100.000

42.058

57.942

57.942

Het budget is niet uitgegeven, omdat er in het afstemmingsproces met de wijk vertraging is opgelopen en daar zijn wij afhankelijk van.

1-1-2019

Comfort. Gezinsstad plei.

510.000

386.055

123.945

123.945

In 2019 hebben de scholen een voorschot ontvangen van 80%. De resterende 20% wordt uitgekeerd na verantwoording. Verantwoording vind plaats na oplevering van het schoolplein.

TOTAAL STRATEGIE EN REGIE

100.000

42.058

57.942

57.942

TOTAAL GENERAAL

209.336.326

98.412.226

111.036.218

108.369.957

ga terug