Programmaverantwoording

Openbare ruimte

Programma 3

Openbare ruimte

Taakvelden:

0.63 Parkeerbelasting
1.2 Openbare orde en veiligheid
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
2.5 Openbaar vervoer
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
7.2 Riolering
7.4 Milieubeheer
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
0.10 Mutaties reserves

Lasten & baten

Lasten

€ 59.201

9,0 %

Baten

€ 37.279

5,7 %

ga terug