Welkom bij de digitale jaarstukken 2019 van de gemeente Apeldoorn. Op 7 april 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders (B en W) de jaarstukken 2019 (jaarrekening en jaarverslag) vastgesteld. In de jaarstukken leggen B en W verantwoording af over de geleverde prestaties. In deze digitale jaarstukken kunt u makkelijk navigeren naar verschillende onderwerpen en beleidsterreinen.

Klik hier om in één oog opslag een aantal zaken te zien, welke in 2019 zijn gerealiseerd.