Programmaverantwoording

Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

Programma 8

Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

Taakvelden:

5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
5.4 Musea
5.5 Cultureel erfgoed
5.6 Media
0.10 Mutaties reserves

Lasten & baten

Lasten

€ 33.698

5,1 %

Baten

€ 8.912

1,4 %

ga terug