Programmaverantwoording

Maatschappelijke ondersteuning

Programma 7

Maatschappelijke ondersteuning

Taakvelden:

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.5 Arbeidsparticipatie
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
7.1 Volksgezondheid
0.10 Mutaties reserves

Lasten & baten

Lasten

€ 125.678

19,2 %

Baten

€ 11.684

1,8 %

ga terug