Programmaverantwoording

Milieu

Programma 4

Milieu

Taakvelden:

7.3 Afval
7.4 Milieubeheer
0.10 Mutaties reserves

Lasten & baten

Lasten

€ 26.084

4,0 %

Baten

€ 23.312

3,6 %

ga terug