Programmaverantwoording

Apeldoorn activeert

Programma 6

Apeldoorn activeert

Taakvelden:

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.3 Inkomensregelingen
6.4 Begeleide participatie
6.5 Arbeidsparticipatie
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
0.10 Mutaties reserves

Lasten & baten

Lasten

€ 104.064

15,9 %

Baten

€ 56.623

8,7 %

ga terug